Előnézeti felhasználói kézikönyv

Mosogatógép WHIRLPOOL ADG 6370 1 IX - Oldal: (1)

<
>
Szponzorált linkek
Szponzorált linkek
WH/II/B/CZ
Jak spotřebič používat
Další pokyny najdete v jednotlivých částech Návodu k použití.
Stiskněte tlačítko
ZAP
/VYP.
(Při prvním uvedení do provozu a v
případě použití mycího prostředku
jiného typu)
1. Zvolte třetí program shora v
příslušné tabulce.
2. Stiskněte tlačítko Start na asi 7
vteřin, až se změní zobrazení.
3. Zvolte požadovaný mycí prostředek
pomocí tlačítka Start (OFF = mycí
prostředek v prášku, 2 v 1, 3 v 1,
4 in 1) (zobrazitelné na displeji).
4. Vypněte a opět zapněte spotřebič. Zvolený typ mycího prostředku se
zobrazí na displeji na asi 3 vteřiny po zapnutí.
Při dávkování mycího prostředku v prášku do komory
A
a
B
se řiďte
tabulkou programů.
Mechanický ukazatel
C
.
Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).
Pouze je-li model vybaven
změkčovacím systémem.
Mechanický ukazatel
D
. Elektrická
kontrolka na ovládacím panelu (je-li u
modelu).
Viz pokyny ke vkládání nádobí.
Rozsvítí se poslední zvolený program.
Nastavte požadovaný program (příslušným tlačítkem nebo knoflíkem).
Rozsvítí se příslušná kontrolka.
Je-li to nutné (jsou-li u modelu).
Rozsvítí se příslušná kontrolka.
Zvolený program se uloží do
paměti (i v případě výpadku
proudu).
- Dveře otvírejte jen v případě nutnosti
(Pozor: na únik horké páry).
- Jestliže se myčka vypne před
ukončením programu, spustí se po
opětovném zapnutí program v
okamžiku, ve kterém byl přerušen.
Až po zhasnutí tlačítka START: stiskněte tlačítko ZAP /
VYP
. Všechny
kontrolky zhasnou.
Upozornění: Při otevření dveří uniká pára!
Vyjměte nádobí, začněte dolním košem.
Zapněte myčku
Zvolte, uložte a přidejte
mycí prostředek
ABC
Zkontrolujte leštidlo
Zkontrolujte
regenerační sůl
Vložte nádobí
Zavřete dveře myčky a
otevřete přívod vody
Zvolte program
Zvolte
doplňkové funkce
Stiskněte tlačítko Start
“Změna probíhajícího programu”
Tiskněte tlačítko START 2 vteřiny.
dokud se nerozsvítí kontrolka Start.
Zvolte opět program
a stiskněte znovu tlačítko START.
Mycí
cyklus
Vypněte myčku
Zavřete přívod vody a
vyjměte nádobí
Szponzorált linkek
< Előző
Következő >
Beta v.!
All trademarks and brands are the property of their respective owners.